Ακούω αλλά… δεν καταλαβαίνω!

Πως θα βελτιώσετε γρηγορότερα την διακριτική σας ικανότητα μετά την εφαρμογή ακουστικών!

Στα άτομα με απώλεια ακοής πολλές φορές παρατηρείται δυσκολία του εγκεφάλου να επεξεργαστεί και να ερμηνεύσει τα ηχητικά ερεθίσματα. 

Αποτέλεσμα σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το άτομο να επαναλαμβάνει συχνά: «Ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω».

Εκτίμηση της ακουστικής διάκρισης (αντίληψης) της ομιλίας:

Ως ειδικοί στον χώρο εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν ζητήματα ακουστικής απώλειας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.  

Επιθυμούμε οι πελάτες μας να ακούν άνετα με τα ακουστικά τους, ακόμη και σε περιβάλλον με θόρυβο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αυτόνομα στην καθημερινότητά τους.

Για τον λόγο αυτό, στο κέντρο μας προσφέρουμε συνεδρίες ομιλητικής ακοομετρίας & συμβουλευτικής, κατόπιν ραντεβού, με εξειδικευμένο επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης ακοής και λόγου, προκειμένου ο ασθενής μας να διατηρήσει αλλά και να εξελίξει τις επιδόσεις του.

Ομιλητική Ακοομετρία & Συμβουλευτική:

Η ομιλητική ακοομετρία εκτιμά σε ποσοστό την διακριτική ικανότητα στην ομιλία.  Δηλαδή, καταγράφει την  ικανότητα  του  εξεταζόμενου  να  κατανοεί  την  ομιλία  σε  ένα  ή  και  περισσότερα  επίπεδα  έντασης, σε περιβάλλον ήσυχο ή σε περιβάλλον με θορύβους διαφορετικών εντάσεων.

Ο συνδυασμός της με την τονική ακοομετρία καθορίζει τον βαθμό και το είδος της απώλειας της ακοής, προσδιορίζοντας το όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα ακουστικά βοηθήματα.

Η εξέταση πραγματοποιείται πριν και μετά την εφαρμογή ενός ή δύο ακουστικών, αξιολογώντας έτσι την πραγματική βελτίωση της ακοής, άρα και της καθημερινότητας.

Η εξέταση:

Με τη χρήση 10 καταλόγων, με 25 φωνητικά  ισορροπημένες  δισύλλαβες  λέξεις, που αποτελούνται από φωνήματα, δηλ. συγκεκριμένους ήχους της ομιλίας που εμφανίζονται συχνά στην καθημερινή ομιλία, καταγράφεται, σε ποσοστό, η  ικανότητα  του  εξεταζόμενου  να  αναγνωρίζει  την  ομιλία  σε  ένα  ή  και  περισσότερα  σταθερά  επίπεδα  έντασης.

Στη συνέχεια οι λέξεις  παρουσιάζονται στο χαμηλότερο επίπεδο  έντασης  που μπορούν να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν από τον εξεταζόμενο, σε περιβάλλον ήσυχο και σε περιβάλλον με θόρυβο σε διαφορετικά, ελεγχόμενα επίπεδα έντασης. 

Επιπλέον χρησιμοποιείται ένας κατάλογος με προτάσεις που εκτιμά, σε ποσοστιαία  βάση, την διακριτική ικανότητα και την ακουστική μνήμη του εξεταζόμενου.

Με την ομιλητική ακοομετρία, πριν την εφαρμογή ακουστικών, καθορίζεται:

 • Η πραγματική απόδοση της ακοής 
 • Η πιθανότητα και η αναγκαιότητα της εφαρμογής ακουστικού βοηθήματος στο ένα ή στα δύο αυτιά
 • Το απαιτούμενο ακουστικό κέρδος των ακουστικών
 • Η ύπαρξη βλάβης στα κέντρα ακοής, δηλαδή απεικονίζεται η επίδραση που προκαλούν βλάβες του μέσου και έσω ωτός, του κοχλιακού νεύρου και της κεντρικής ακουστικής οδού στην ακοή, στην επικοινωνιακή ικανότητα και στην επεξεργασία των ηχητικών σημάτων
 • Πόσο καλά ένα άτομο ακούει και καταλαβαίνει τις λέξεις / προτάσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή του ζωή και κατ’ επέκταση τη διακριτική του ικανότητα στην ομιλία χωρίς ακουστικά.

Μετά την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας η ομιλητική ακοομετρία αξιολογεί:

 • Πόσο καλά αντιλαμβάνεται και διακρίνει ο εξεταζόμενος τον λόγο και την ομιλία στην καθημερινότητά του
 • Τα επίπεδα βελτίωσης της ακοής ως αποτέλεσμα της χρήσης των ακουστικών
 • Την πραγματική απόδοση της ακοής και την μεταβολή της μετά την εφαρμογή/χρήση των ακουστικών
 • Την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης μέσω της μέτρησης της διάκρισης της ομιλίας.

Η εκπαίδευση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας.

Αφενός για τα παιδιά, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη και εξέλιξη της κατανόησης και παραγωγής του λόγου, αφετέρου δυνητικά και για τους ενήλικες, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η χρησιμότητα των μετρήσεων:

 • Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας ενός ατόμου
 • Επιβεβαίωση των μετρήσεων της τονικής ακοομετρίας
 • Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του τονικού ακοογράμματος παρέχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα με μεγάλη διαγνωστική αξία για την επίλυση των προβλημάτων της ακοής
 • Η ακοολογική ομάδα, με τη σημαντική συμβολή του ακοοπροθετιστή, μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ρυθμίσεις των ακουστικών βαρηκοΐας, προκειμένου να επιτευχθεί το ιδανικό ακοολογικό αποτέλεσμα

Οι παραπάνω εξαιρετικά σημαντικές διαγνωστικές διαδικασίες συμβάλλουν τόσο στις αποφάσεις για την επιτυχή θεραπευτική προσέγγιση του βαρηκόου, όσο και στην παρακολούθηση της εξέλιξης της ακοολογικής του αποκατάστασης.

Η σημασία της επαναξιολόγησης:

Μετά την εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η επανάληψη της εξέτασης σε 3-4 μήνες, προκειμένου να έχουμε ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης.

Αυτό βοηθά τόσο τον βαρήκοο όσο και τούς ειδικούς (γιατρός, θεραπευτής, ακοολογική ομάδα) να καταλάβουν πόσο ωφέλησαν την ακοή τα ακουστικά βαρηκοΐας, ειδικά σε σχέση με την μη εφαρμογή τους.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα κάθε επαναξιολόγησης φανερώνουν τα τυχόν ακοολογικά προβλήματα, που μπορεί να έχουν ανακύψει στο μεσοδιάστημα.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, γίνεται νέα κατάλληλη ρύθμιση των ακουστικών και επαναπροσδιορισμός του θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη μας.

Ο εγκέφαλος “ακούει”

Στους ασθενείς με  απώλεια ακοής πολλές φορές παρατηρείται δυσκολία του εγκεφάλου να επεξεργαστεί και να ερμηνεύσει τα ηχητικά ερεθίσματα.  Αποτέλεσμα σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το άτομο να επαναλαμβάνει συχνά: «Ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω».

Το αυτί είναι το όργανο που αντιλαμβάνεται τον ήχο, συλλέγει ως δέκτης τις ακουστικές πληροφορίες και τις μεταβιβάζει, μέσω του νευρικού συστήματος, στον εγκέφαλο. 

Όμως, το ότι ακούω καλά τους ήχους, δε σημαίνει αναγκαστικά  ότι μπορώ να κατανοήσω όλα όσα ακούω.  Ένα αυτί, που λειτουργεί σωστά, δεν αρκεί, καθώς θα πρέπει και ο εγκέφαλος να μπορεί να επεξεργαστεί και να ερμηνεύσει τους ήχους που δέχεται από το περιβάλλον.

 Με λίγα λόγια δεν ακούει το αυτί.

Ο εγκέφαλος είναι αυτός που παράγει την ακοή.

Συμβουλευτική:

Κατά την εφαρμογή ακουστικού βοηθήματος, είναι φυσικό να δημιουργηθούν διάφορα ερωτήματα και προβληματισμοί σε σχέση με τον νέο τρόπο επικοινωνίας. 

Καθώς η ανάγκη πλήρους συμμετοχής και αυτονομίας στις κοινωνικές συναναστροφές είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους, η συμβουλευτική συνιστά φυσικό επακόλουθο στην πορεία ενός ατόμου με ακουστικά, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες και βοήθεια, τόσο στον ίδιο, όσο και στην οικογένειά του, τους γιατρούς του και τους θεραπευτές του.

Με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες της καθημερινής ζωής κάθε ανθρώπου και με την ορθή καθοδήγηση εξειδικευμένου επιστήμονα, που συνεργάζεται με το Κέντρο μας, προσαρμόζουμε ανάλογα την συμβουλευτική, για να αποφευχθούν ενδεχόμενα λάθη, να βελτιωθούν οι όποιες ελλείψεις και να γίνουν όλοι οι κατάλληλοι διορθωτικοί χειρισμοί, ώστε κάθε άνθρωπος με απώλεια ακοής που θα ζητήσει την βοήθεια του Κέντρου μας, να διατηρήσει αλλά και να εξελίξει τις επιδόσεις του, επιτυγχάνοντας άμεσα και ομαλά το επιθυμητό ακουστικό αποτέλεσμα.

Πρόγραμμα αποκατάστασης Ακοής & Λόγου:

Μέσω των αποτελεσμάτων της εξέτασης, μπορεί να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική εκπαίδευση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.  

Η εκπαίδευση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας, τόσο για τον βαρήκοο όσο και για τους ειδικούς που τον παρακολουθούν.  

Ιδιαίτερα για τα παιδιά, όμως δυνητικά και για τους ενήλικες, σε συνδυασμό με την τροφοδότηση του εγκεφάλου με επαρκείς και ακριβείς ακουστικές πληροφορίες, εξασφαλίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της κατανόησης και παραγωγής του λόγου.

Εντοπίζοντας τις προσωπικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, με καθοδήγηση βήμα προς βήμα, με στοχευμένη ενημέρωση και συμβουλές, επιτυγχάνουμε την ανεμπόδιστη πορεία της ακουστικής εξέλιξης και αποκατάστασης, βοηθώντας πραγματικά τον βαρήκοο άνθρωπο.  

Ζητήστε μας αναφορά για τα αποτελέσματα της συνεδρίας για την ενημέρωση των Ιατρών και/ή των Θεραπευτών σας.