Εργαστήριο Κατασκευών

Το εργαστήριό μας είναι καταχωρημένο στο μητρώο κατασκευαστών του ΕΟΦ.  Κατασκευάζουμε, με υλικά Γερμανικών προδιαγραφών, σκληρά και μαλακά εκμαγεία κάθε τύπου για οπισθωτιαία ακουστικά (BTE/RIC) και κελύφη για ενδωτιαία ακουστικά.  Επίσης κατασκευάζουμε ωτοασπίδες βάσει αποτυπώματος του ακουστικού πόρου.

Εκμαγεία Μαλακά/Σκληρά Οπισθωτιαίων Ακουστικών (ΒΤΕ/RIC)

ric

Κελύφη Ενδωτιαίων Ακουστικών (ITE)