Εγγύηση

Τα ακουστικά συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση 24 μηνών από την ημέρα παραλαβής τους από το κέντρο μας.

 

Οι βλάβες που εμφανίζονται και μας γνωστοποιούνται εντός του χρόνου εγγύησης, οι οποίες οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή αποκαθίστανται δωρεάν. Απαιτήσεις άλλης φύσεως δεν καλύπτονται από την εγγύηση και δεν αναγνωρίζονται.

Η επισκευή δεν αυξάνει τον χρόνο εγγύησης. Από την εγγύηση εξαιρούνται:

α) Εξαρτήματα δηλ. Μπαταρίες, βύσματα, εκμαγεία και καλώδια ακουστικών.

β) Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση (πτώση ακουστικού κ.λ.π.)

γ) Διάβρωση από νερό, ιδρώτα ή άλλα υγρά.

δ) Βλάβες που προέρχονται από μηχανικές, φυσικές ή χημικές επιδράσεις.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν γίνονται επισκευές από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία μας.

Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη.

 

Τα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα καλύπτονται από 6μηνη εγγύηση.