Υπερβαίνοντας τις εμβοές

Ο κόσμος μας ζωντανεύει με τους ήχους.

Γέλια, αξέχαστες μελωδίες, κύματα που σπάνε στις ακτές – όλοι αυτοί οι ήχοι
κοσμούν τις ζωές μας και γίνονται κυριολεκτικά μουσική στ’ αυτιά μας, ανεβάζοντας την διάθεσή μας.

Όμως, τι γίνεται όταν ξαφνικά ένας ήχος γίνεται κυρίαρχος;

Αντιμετώπιση των Εμβοών

Οι εμβοές είναι θόρυβοι που γεννιούνται μέσα στο αυτί αντί στο εξωτερικό περιβάλλον. Και μπορεί να αφορούν το ένα ή και τα δύο αυτιά.
Μια διάγνωση εμβοών πιάνει πολλούς ανθρώπους εξ απήνης. Δυστυχώς, μερικοί ασθενείς συχνά μαθαίνουν από τον γιατρό τους ότι το πρόβλημά τους δεν γιατρεύεται. Αυτή η πληροφορία τους κάνει να νιώθουν απομονωμένοι και εξαπατημένοι, χωρίς στήριξη, και βέβαιους ότι κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τι περνούν. Επειδή οι εμβοές προκαλούνται από πολλές αιτίες, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο φάρμακο ή μια θεραπεία για όλους τους τύπους των εμβοών. Παρ’ όλ’ αυτά, ακόμα και στις χρόνιες εμβοές, υπάρχουν τρόποι ανακούφισης και ελέγχου αυτών των θορύβων των αυτιών. Αυτό το κεφάλαιο στοχεύει να βοηθήσει τους ασθενείς και τους αγαπημένους τους να συμβιβαστούν με την διάγνωση των εμβοών, και να τους δώσει πληροφορίες για τις εξατομικευμένες δυνατότητες που υπάρχουν για δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Να μάθουν πώς να ζουν με τις εμβοές και πως να τις ελέγχουν, αντί να τις αφήνουν να τους ελέγχουν.

Όταν ξαφνικά οι εμβοές κυριαρχούν....

1

Η κυριάρχηση των εμβοών σχετίζεται με τον βαθμότης ακουστικής απώλειας.

Όμως, εμβοές μπορούν να βιωθούν σε όλους τους βαθμούς ακουστικής απώλειας. (1)

2

Περίπου 20 % των ασθενών που βιώνουν εμβοές δυσκολεύονται να ανεχθούν τα συμπτώματα. (2)

3

Περισσότεροι από 90 % των ανθρώπων που βιώνουν εμβοές είναι και βαρήκοοι. (3)

4

Οι εμβοές είναι μια κοινή διαταραχή με πολλές πιθανές αιτίες. (4)

5

Οι μηχανισμοί των εμβοών συχνά σχετίζονται με την εσωτερική νευρική δραστηριότητα. (5)

1

Η κυριάρχηση των εμβοών σχετίζεται με τον βαθμότης ακουστικής απώλειας.

Όμως, εμβοές μπορούν να βιωθούν σε όλους τους βαθμούς ακουστικής απώλειας. (1)

2

Περίπου 20 % των ασθενών που βιώνουν εμβοές δυσκολεύονται να ανεχθούν τα συμπτώματα. (2)

3

Περισσότεροι από 90 % των ανθρώπων που βιώνουν εμβοές είναι και βαρήκοοι. (3)

4

Οι εμβοές είναι μια κοινή διαταραχή με πολλές πιθανές αιτίες. (4)

5

Οι μηχανισμοί των εμβοών συχνά σχετίζονται με την εσωτερική νευρική δραστηριότητα. (5)

Πηγές:
(1) Kochkin, S., Tyler, R. and Born, J. MarkeTrak VIII: Prevalence of Tinnitus and Efficacy of Treatments, The Hearing Review, Vol. 18 (12), November 2011, pp. 10-26
(2) Langguth B, Kleinjung T, Fischer G, Hajak P, Eichhammer P, Sand PG. Tinnitus severity, depression and the big five personality traits. Prog Brain Res. 2007; 166:221-7.
(3) Barnea G, Attias J, Gold S, Shahar A. Tinnitus with normal hearing sensitivity: extended high-frequency audiometry and auditory-nerve brain-stem-evoked responses.Audiology 1990; 29:36-45.
(4) Crummer RW; Hassan GA. Jan, 2004.
(5) Tyler, R. Tinnitus Handbook, 2000.

Εμβοές – όροι και μορφές

Ο όρος εμβοές (Tinnitus) προέρχεται από το λατινικό ρήμα “tinnire“, που σημαίνει “κουδουνίζω”. Ο θόρυβος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ως προς τη φύση του, τη συχνότητα και την ένταση. Πολλοί περιγράφουν τον θόρυβο σαν σειρήνα, σφύριγμα, μουρμούρισμα ή κουδούνισμα στο αυτί.

Οι εμβοές εμφανίζονται με πολλές μορφές.

Οι εμβοές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: τις υποκειμενικές και τις αντικειμενικές.
• Οι αντικειμενικές εμβοές, που συναντώνται σπανιότερα, γίνονται αισθητές και από τους άλλους, και μπορούν άμεσα να μετρηθούν από έναν ειδικό. Γενικά, μπορούν να αντιμετωπισθούν ιατρικά.
• Οι υποκειμενικές εμβοές, από την άλλη, ακούγονται μόνο από τον πάσχοντα. Οι εμβοές είναι εσωτερικές – χωρίς άμεση εξωτερική ηχητική πηγή. Παρ’ όλο που αυτός ο τύπος εμβοών δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, με κανένα τρόπο δεν αποτελεί επινόηση της φαντασίας. Αποτελεί μια απόλυτα πραγματική οδύνη για τους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί έντονα από εμβοές. Όμως, υπάρχουν τρόποι διαχείρισης αυτής της κατάστασης και ανακούφισης των συνεπειών των υποκειμενικών εμβοών.

Αν αυτός ο τύπος θορύβου εμφανίζεται μόνο προσωρινά και σύντομα πάλι εξαφανίζεται,για παράδειγμα μετά από μια μουσική παράσταση σε υψηλή ένταση, τότε μιλούμε για οξείες εμβοές.

Για εκατομμύρια ανθρώπους, όμως, οι θόρυβοι είναι μόνιμοι (πάνω από έξι μήνες), συνεπώς εξελίσσονται σε χρόνιες εμβοές.

Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων αντιλαμβάνεται τους θορύβους ως πηγή μικρού μόνο ερεθίσματος ή καθόλου ερεθίσματος. Περίπου ένας στους πέντε, από την άλλη, περιγράφει την εμπειρία από δυσάρεστη ως αβάσταχτη.

Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων επηρεάζεται τόσο πολύ από τις εμβοές που καταστρέφεται η ποιότητα της ζωής τους. Στο 90% των περιπτώσεων (1), οι εμβοές συνοδεύονται από ακουστική απώλεια.

Πηγή:
(1) Barnea G, Attias J, Gold S, Shahar A. Tinnitus with normal hearing sensitivity: extended high-frequency audiometry and auditory-nerve brain-stem-evoked responses.Audiology1990;29:36-45

Τι προκαλεί τις εμβοές, και πως αναγνωρίζονται?

Οι εμβοές μπορεί να παρατηρούνται μέσα στο σύστημα της ακοής ή εξωτερικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εμβοές προκαλούνται από ένα συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων.

Οι εμβοές εμφανίζονται με πολλές μορφές.

Μια από τις συχνότερες αιτίες (1) των εμβοών είναι η απώλεια ακοής. Αυτή μπορεί να οφείλεται σε ένα τραυματισμό ή σε έκθεση σε εξαιρετικά δυνατή μουσική Αλλά συχνά οι εμβοές εμφανίζονται συγχρόνως με μια ξαφνική απώλεια ακοής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμβοές δεν προκαλούν το έναυσμα της αιφνίδιας απώλειας ακοής. Εκτός από τη βλάβη στο σύστημα ακοής, οι εμβοές μπορούν ακόμα να προκληθούν από δυσλειτουργία των σιαγώνων (π.χ. τρίψιμο δοντιών) και χρόνια καταπόνηση των μυών του λαιμού. Το στρες είναι η μοναδική αιτία εμβοών που αναφέρεται συχνότερα. Όμως, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση για να υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια διασύνδεση μεταξύ στρες και εμβοών. Αλλά οι εμβοές προκαλούν στρες. Οι θόρυβοι – ακόμα κι αυτοί μέσα στο κεφάλι – γίνονται αισθητοί πιο διαπεραστικά όταν το άτομο βρίσκεται σε ένταση απ΄ ό,τι όταν το μυαλό είναι σε χαλαρή κατάσταση. Μερικά φάρμακα – όπως, για παράδειγμα, κάποια παυσίπονα, ή φάρμακα για την αγωγή του ρευματισμού και της ελονοσίας – μπορούν να πυροδοτήσουν τις εμβοές. Μόλις διακοπεί η αγωγή, οι θόρυβοι συνήθως εξαφανίζονται πάλι. Η αγωγή χημειοθεραπείας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του καρκίνου και, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια αντιβιοτικά, μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στο εσωτερικό αυτί, με αποτέλεσμα μόνιμες εμβοές.

Πηγή: (1) Characteristics of Tinnitus and Etiology of Associated Hearing Loss: A Study of 123 Patients, International Tinnitus Journal, 2002.

Κατάλληλος σύμβουλος είναι ο Ωτορινολαρυγγολόγος σας που μπορεί να σας παραπέμψει σε περαιτέρω ειδικούς, αν είναι απαραίτητο.

Διάγνωση των εμβοών

Οι εμβοές γίνονται αισθητές πολύ εξατομικευμένα από αυτούς που υποφέρουν. Έτσι πριν προταθεί μια συγκεκριμένη θεραπεία, είναι απαραίτητη μια ακριβής διάγνωση. Πρώτα πρέπει να επαληθευτεί αν η περίπτωση μπορεί να αντιμετωπιστεί ιατρικά ή όχι. Για να γίνει αυτό, οι γιατροί σας μπορούν να διεξάγουν Ωτορινολαρυγγολογικές, οδοντιατρικές, ορθοδοντικές και ορθοπεδικές εξετάσεις. Ένας ακοολογικός έλεγχος μπορεί να φανερώσει αν εμπλέκεται και μια ακουστική απώλεια. Η συχνότητα και η ένταση των εμβοών μπορούν επίσης να καθοριστούν με εξειδικευμένους διαγνωστικούς ελέγχους. Πρόσφατα εξελιγμένες μέθοδοι απεικόνισης αποκαλύπτουν ότι οι εμβοές δεν σχετίζονται αποκλειστικά με το αυτί, αλλά μπορεί να εμπλέκονται και κάποιες περιοχές του εγκεφάλου στην αντίληψη των εμβοών. (1)

Οι έμβοές είναι αναγνωρίσιμες:

Οι τομογραφίες εγκεφάλου δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα του μεταβολισμού στην περιοχή του αριστερού ακουστικού φλοιού σε ασθενείς με εμβοές.
Πηγή: (1) Jane L. Weissman, MD Barry E. Hirsch, MD: Imaging of Tinnitus. A Review From the Department of Radiology and Otolaryngology, Oregon Health Sciences University, 3181 SW Sam Jackson Park Rd, Mail Code CR-135, Portland, OR 97201-3098 (J.L.W.), and the Department of Otolaryngology, University of Pittsburgh Medical Center, Pa (B.E.H.). 2000

Ελέγξτε το σύμπτωμα

Ο βαθμός στον οποίο οι εμβοές επηρεάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: την ένταση, την συχνότητα, την διάρκεια του θορύβου, και την προσωπική αντίληψή τους από το άτομο. Οι εμβοές δεν θεωρούνται ασθένεια αλλά σύμπτωμα, όμοιο με τον πόνο. Αντίθετα με μια αρρώστια όπου στόχος είναι η θεραπεία της αιτίας, συχνά οι εμβοές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο ως κατάσταση. Αποτελούν κυρίως πρόβλημα ελέγχου του θορύβου του αυτιού. Όμως ακόμα κι αν οι εμβοές δεν είναι αρρώστια, μπορούν να έχουν τις διαστάσεις μιας αρρώστιας. Όταν κυριαρχούν, η πίεση που προκαλείται από τις εμβοές μπορεί να γίνει αιτία προβλημάτων ύπνου, φόβου και κατάθλιψης.

Γιατί να μη συνηθίσετε τις εμβοές?

Αυτό που είναι ολέθριο με τις εμβοές είναι ότι τις ακούτε ενάντια στη θέλησή σας. Όταν οι εμβοές εμφανίζονται για πρώτη φορά, πολύ γρήγορα γίνονται αντιληπτές ως ενόχληση, ο άγνωστος ήχος από μόνος του τραβάει την προσοχή. Ο ‘εχθρός στα αυτιά σας’ είναι μια κατάλληλη περιγραφή – διότι είναι πραγματικά η αρχή ενός φαύλου κύκλου. Αρχικά, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να ξεκουραστείτε και καθώς το κάνετε, να αποφύγετε τις κοινωνικές επαφές. Όμως, αυτή η απόσυρση σημαίνει επίσης ότι μειώνονται τα διάφορα ακουστικά ερεθίσματα, οι κοινωνικές επαφές και οι άλλες μορφές περισπασμού, με αποτέλεσμα οι εμβοές να τραβούν όλο και περισσότερο την προσοχή σας, και σταδιακά γίνονται κυρίαρχες. Στη συνέχεια, ένα αυξανόμενο συναίσθημα απελπισίας επειδή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για τον θόρυβο, που συνδυάζεται με τον φόβο ότι ίσως χειροτερέψει, εγγυάται ότι ο εγκέφαλος επικεντρώνει την προσοχή στις εμβοές. Και αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να διώξετε τις εμβοές αποσπώντας την προσοχή σας από αυτές – και να κυριαρχήσετε ξανακερδίζοντας τον έλεγχο.
*Ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να απουσιάζουν από κάποια μοντέλα. Για πλήρη διευκρίνιση των χαρακτηριστικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Φροντίζουμε την ακοή σας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Πατώντας αποδοχή συμφωνείτε με τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Οι προτιμήσεις ιδιωτικότητας αποθηκεύτηκαν
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, αυτός μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες από τον περιηγητή σας, κυρίως στη μορφή των cookies.

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Τα cookies αυτά εισάγονται από την πλατφόρμα της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία της.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Απόρριψη όλων
Αποδοχή όλων